Úvod

Táto stránka vznikla v rámci projektu Príprava a posilnenie odborných kapacít odborníkov a dobrovoľníkov vysielaných v  programoch rozvojovej pomoci. Cieľom projektu je prediskutovať a vytvoriť návrh osnov vzdelávania pre ľudí, ktorí sa pripravujú na prácu v rozvojovom alebo humanitárnom projekte v zahraničí. Diskusie prebiehajú v otvorenej pracovnej skupine, na ktorej sa zúčastňujú zástupcovia rozvojových a humanitárnych organizácií, rozvojoví pracovníci a pracovníčky, zástupcovia SAMRS a ďalších inštitúcií.

Súčasťou osnov bude aj prehľad literatúry a odborníkov a odborníčok schopných poskytnúť vzdelávanie v požadovaných témach. Webstránka slúži ako miesto, kde zbierame návrhy na literatúru a odborníkov, ktorí by mali byť zaradení do spoločného prehľadu.

Ak máte záujem o viac informácií, kontaktujte nás.

Pravidlá vkladania návrhov a zverejňovania údajov

  • Všetky návrhy, ktoré vložíte pomocou formulára, budú overené. Preto sa nezobrazia hneď po ich vložení.
  • U literatúry overujeme len existenciu (prípadne dostupnosť) textu, nie relevantnosť obsahu - tá môže byť diskutovaná na fóre.
  • Odborníkov zverejníme len s ich súhlasom a údajmi, ktoré oni sami poskytnú. Návrhy s kontaktmi môžete vkladať tiež pomocou formulára.
  • V prípade, že chcete komentovať alebo namietať zaradeniu konkrétnych údajov, môžete tak urobiť na diskusnom fóre.
Projekt je podporený